Program

« wróć
  • Rozpoczynamy prace nad programem Kongresu.
  • Nazwiska wykładowców oraz tytuły ich wystąpień będziemy na bieżąco umieszczać na stronie.
  • W roku 2020 w panelu uczestnika pojawi się możliwość wyboru warsztatów.