COVID-19

Szanowni Terapeuci,

W ostatnim czasie, wspólnie z Bernhardem Trenkle – aktualnym Prezydentem The International Society of Hypnosis (ISH) intensywnie pracowaliśmy nad organizacją Międzynarodowego Kongresu Hipnozy, planowanego na czerwiec 2021. Omawialiśmy program kliniczny i naukowy oraz staraliśmy się przeanalizować sytuację kongresu w czasach pandemii.

Rozważaliśmy możliwe scenariusze:

Wersja A: Kongres na żywo w Krakowie, tak jak wcześniej planowaliśmy

To jest scenariusz zdarzeń, na jaki wszyscy liczą. Kongres odbywa się w Krakowie, na żywo, tak jak wszystkie poprzednie dwadzieścia jeden kongresów. Aula w Audytorium Maximum jest wypełniona specjalistami zajmującymi się hipnozą. Są eksperci z ponad 50 krajów, a wieczorem parkiet pęka w szwach w trakcie gali. Kiedy przyglądamy się wskaźnikom zakażeń i prognozom ekspertów, scenariusz ten wydaje się niestety mało prawdopodobny, przynajmniej do czasu gdy będą dostępne szczepienia lub nowe zabiegi medyczne. Ponadto aktualne przepisy prawne w Polsce mówią o tym, że nie można organizować międzynarodowych kongresów do czasu uruchomienia ruchu lotniczego do wszystkich krajów.   

Wersja B: Kongres na żywo w Krakowie, z zalecanymi ograniczeniami

Kongres odbywa się na żywo w Krakowie, ale z ograniczeniami np. zmniejszoną liczbą uczestników. Nosimy maski i ograniczamy wydarzenia kulturalne. Być może w czerwcu 2021 roku będzie dozwolona organizacja spotkań z udziałem 200-500 osób. Musimy liczyć się z tym, że specjaliści z niektórych państw nie będą mieli możliwości przyjazdu do Europy.

 Wersja C: Hybryda. Niewielkie spotkanie na żywo + duże spotkanie online

Organizujemy Kongres na żywo w Krakowie w bardzo ograniczonej formie. W spotkaniu bierze udział jedynie około 100 osób np. po 2 reprezentantów stowarzyszeń członkowskich i niektórzy nauczyciele. Podczas spotkania na żywo odbywają się wybory Zarządu ISH na kolejną kadencję. Nagrywamy prezentacje a uczestnicy mają do nich dostęp online.

Jest to hybrydowe połączenie małego spotkania na żywo z dużym spotkaniem online.

Wersja D: Kongres w pełni online

Cały kongres przenosimy w wirtualną przestrzeń i tworzymy wydarzenie online. Program jest częściowo transmitowany na żywo, a częściowo nagrywany w tygodniach przed kongresem i dostępny w czerwcu 2021 roku. Online odbywają się także wybory nowego Zarządu ISH oraz ceremonia wręczenia nagród. Takie rozwiązanie umożliwia uczestnictwo wielu osobom z całego świata, zwłaszcza tym którzy nie mogą przyjechać do Krakowa z powodu ograniczeń finansowych, wizowych itp. Nowoczesne platformy internetowe oferują również wiele możliwości interaktywnych.

Wersja E: Przełożenie terminu Kongresu

Możliwe, że w pewnym momencie będziemy musieli podjąć decyzję o przełożeniu spotkania na czerwiec 2022 r. W takim scenariuszu wydarzeń w czerwcu 2021 r. odbywa się małe spotkanie online z kilkoma prezentacjami, wyborami Zarządu a kongres przenosimy na 2022 rok. Wielu kolegów w różnych krajach aktywnie pracuje w obliczu pandemii, również przy użyciu technik hipnoterapeutycznych. Być może w tym czasie - miejmy nadzieję po tym kryzysie - będziemy mogli odzwierciedlić cały ten proces, podzielić się doświadczeniami, przeanalizować je i opracować koncepcje na przyszłość.

 

Przedstawione scenariusze dyskutujemy także w gronie międzynarodowych ekspertów z różnych dziedzin ochrony zdrowia i planowania a także w gronie zarządu ISH (aktualny skład zarządu jest nie tylko międzynarodowy ale także wielokulturowy, w jego skład wchodzą terapeuci z: Meksyku, USA, Włoch, Francji, Niemiec, RPA, Iranu, Chin, Australii i z Polski). Być może należy rozważyć jeszcze inne możliwości lub połączenie kilku wersji.

Każda z tych możliwości ma swoje zalety i wady. Poniżej tylko jeden z przykładów.

Kongres na żywo jest najlepszym rozwiązaniem pod wieloma względami: osobiste rozmowy, planowanie nowych projektów wieczorem w barze, spotkania z terapeutami pracującymi w tej samej dziedzinie a w innym kręgu kulturowym, zapraszanie się nawzajem na wydarzenia edukacyjne, lepsze możliwości demonstracji technik itd. W kongresie na żywo będziemy mieli 10-15 równoległych wydarzeń. Uczestnik może wybrać tylko 1.

Jeśli jedynym rozwiązaniem będzie organizacja kongresu online, każdy uczestnik będzie mógł obejrzeć wszystkie prezentacje ale nikt nikogo osobiście nie spotka. Może za to spotkać się online.

Omówiliśmy także scenariusz „Z”.

Wersja Z: Pandemia to być może dobry moment, aby rozważyć natychmiastowe przejście na emeryturę. Jesteśmy w tym wieku, że każdy z nas może się skupić na pisaniu nowych książek, fotografowaniu wspaniałej przyrody lub odkrywaniu nieodkrytych dotąd pasji.

Po głębokiej analizie, każdy z nas przyznał przed sobą i odważnie podzielił się tym głośno, że plan "Z" jest dla nas bliski rozpaczy, demencji i śmierci. Nadal mamy entuzjazm do wspólnej pracy i determinację aby to wydarzenie zakończyło się sukcesem. Mamy nadzieję, że ten kongres może być uwieńczeniem naszej wspólnej, trwającej ponad trzydzieści lat, pracy. Kongres jest planowany w okresie prezydentury Bernharda w ISH i zrobimy wszystko, aby to było niezapomniane i wartościowe wydarzenie. Równocześnie Krzysztof jest prezesem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, warto więc, by to spotkanie światowych ekspertów z obszaru hipnozy było szczególnym wydarzeniem dla polskich terapeutów. Żaden z nas nie był w stanie przypomnieć sobie światowego kongresu z jakiejkolwiek istotnej, terapeutycznej modalności, jaki kiedykolwiek odbywał się w Polsce.

Prawdopodobnie nie każdy z zarejestrowanych dotąd uczestników kongresu ma doświadczenie w organizowaniu konferencji z udziałem 100-300 wykładowców i 15-20 równoległymi wydarzeniami, chcielibyśmy więc nieco przybliżyć niektóre z wyzwań, przed jakimi stają organizatorzy w czasie pandemii.

  1. Powinniśmy planować. Jesteśmy w niezaplanowanym czasie pandemii, gdzie trudno cokolwiek planować. Być może czas przyjemnej iluzji, że planowanie jest możliwe, bezpowrotnie się skończył. Nie możemy racjonalnie planować. Nie możemy również nie planować.

  2. Jesteśmy zależni od rozwoju pandemii, a także od tego, jak polityka i wszyscy reagują na te wydarzenia. Kraje na świecie prezentują zróżnicowane strategie.
    Przykład – obecnie - w sierpniu 2020 roku polski rząd zezwala na organizację konferencji, rząd niemiecki nie.  ALE - Rząd polski zezwala jedynie na konferencje krajowe, a nie międzynarodowe. Jeśli ktoś z Was ma zdolności precyzyjnego odczytywanie tego, co nadejdzie i może przewidzieć, jak będą brzmiały przepisy za 10 miesięcy, w czerwcu 2021 roku, prosimy o natychmiastowy kontakt z nami. To znacznie uprości organizację kongresu :)

  3. Przygotowanie dużego, międzynarodowego kongresu to 2-3 lata ciężkiej pracy. Zazwyczaj można polegać na doświadczeniach z organizacji poprzednich wydarzeń. W ciągu ostatnich 20 lat przygotowaliśmy kilka dużych konferencji. Spotykamy się i rozmawiamy z organizatorami poprzednich międzynarodowych kongresów ISH. Jednak nikt z nas nie ma doświadczenia radzenia sobie z sytuacją, z jaką obecnie mamy do czynienia. Organizacja konferencji podczas nieoczekiwanej pandemii łączy się z o wiele większym nakładem pracy, niż w spokojniejszym czasie. Przykład: Sprawdzamy profesjonalne firmy z doświadczeniem prowadzenia dużych konferencji online a w tym samym czasie rozmawiamy z hotelami i centrum kongresowym. Tylko ten punkt to naprawdę znacznie więcej obciążeń.

  4. Każdy klinicysta, organizujący tak wymagające przedsięwzięcie jest zmuszony ograniczyć przyjmowanie pacjentów oraz zmniejszyć ilość prowadzonych warsztatów, szkoleń i superwizji. Każdy, kto dotąd organizował taki kongres znacząco redukował swój budżet. Czasami było to później rekompensowane renomą i wyższymi dochodami w ciągu kilku późniejszych lat po zakończeniu kongresu ale z tym bywało różnie.

Mimo, że P.I.E. i polski zespół pracuje nad kongresem już od 2018 roku to do dziś nie pobieramy opłat za rejestrację na kongres. Początkowo miało to związek (i nadal ma) z przepisami polskiego prawa podatkowego, później z pandemią. A więc wszystko finansujemy z własnych zasobów. Zazwyczaj wpływy z  pierwszych, najniższych opłat finansują wszystkie wczesne prace organizacyjne.
Tym razem nie finansują.

Pierwszy kongres hipnozy miał miejsce w Paryżu w 1889 roku a hipnoza jest najstarszą terapeutyczną modalnością współczesnej psychoterapii. Na studiowaniu zastosowania hipnozy w leczeniu zaburzeń nerwicowych spędził pierwsze miesiące po ukończeniu studiów medycznych Zygmunt Freud. Udał się w tym celu do Francji. gdzie już wtedy istniały dwa duże kliniczne ośrodki o bogatym dorobku, nie tylko leczące neurotycznych pacjentów z zastosowaniem hipnozy ale również uczące posługiwania się tą metodą. Organizowanie rodzinnego spotkania międzynarodowego świata hipnozy o tak wielopokoleniowym i bogatym dorobku jest dla nas zarówno zaszczytem jak i niezwykłą przyjemnością. Kongresy ISH odbywa się co trzy lata. Ten będzie dwudziesty drugi. Ufamy, że będziecie Państwo wspierać ideę krakowskiego kongresu ISH i pozostaniecie z nami niezależnie od tego, jaki scenariusz dojdzie do skutku.

Prosimy także o wsparcie nas w reklamie tego wydarzenia (www. hypnosis2021.com) i zaproszenie współpracowników do zgłaszania swojego uczestnictwa w Kongresie.

 

               Bernhard Trenkle, Dipl. Psych.                                                                                        Kris Klajs, Dipl.Psych.                  
                       President ISH                                                                                                     Congress Chair, ISH BOD Member